Güvenirlilik
GÜVENİRLİLİK 
 İstikrar
İSTİKRAR 
 Kalite Odaklılık
KALİTE ODAKLILIK 
 Çeşitlilik
ÇEŞİTLİLİK 
 Çeviklik
ÇEVİKLİK 
 Gelecek Odaklılık
GELECEK ODAKLILIK 
 Gelecek Odaklılık
AKS-SAM OTOMOTİV İLE GELECEĞE GÜVENLE...